Lärarvikarie, pedagogiska uppdrag Stockholm/Norrort

För närvarande har jag ett uppdrag på ca 80% och tillsvidare. Därmed har jag ingen möjlighet att ta på mig fler uppdrag.

Har ni behov av en professionell resurspedogog inom skola eller fritids? Vikarie? Hyr in mig! Dock minst 6 klocktimmar/ uppdrag.


Som legitimerad bildpedagog erbjuder jag pedagogiska tjänster anpassade efter kunds behov inom skola (F-Gy), vuxenutbildning samt studieförbund. Längre eller kortare perioder. Jag har erfarenhet av att arbeta med barn som har neuropsykiatriska funktionshinder.

Skräddarsydda kreativa pedagogiska lösningar för ”skapande skola” verksamhet, ”träffpunkter för äldre” samt arbetsterapi kan också erbjudas efter kunds behov.

·         Godkänd för F-skatt, momsregistrerad
·         Innehar Lärarlegitimation.

Kontakta mig för en offert, eller om ni undrar över något.

Ami är mycket skicklig på att tillhandahålla bra individ-anpassning, och på att hitta alternativa upplägg. Hon lyssnar verkligen på eleverna och tar sig fantastisk tid med dem. Ami är också duktig på att få eleverna att verkligen förstå vad kunskapskraven betyder och vad det är som förväntas av dem. Trots att vi vet att det är svårt med vår elevgrupp, har Ami lyckats få eleverna att prestera även med kunskapskrav som har att göra med reflektion och analys.

Carina Ljungberg, Rektor
Helleborusskolan (2014)
Täby
F-9 skola med Aspergerprofil
Ami är kunnig och väl förtrogen med skolans uppdrag och gällande styrdokument. Hon har lätt för att koppla ihop teori och praktik och tydliggöra barnens lärprocesser. Ami arbetar metodiskt och ansvarsfullt och har lätt för att få kontakt med både barn och vuxna.

Ann Bissenius, Rektor
Åkerstorpsskolan (2011)
Österåker
Mina intryck och erfarenheter efter 5 veckors intensivt arbete är att Ami på alla plan, är precis en sådan pedagog som skolan behöver. Hon är ämneskunnig, noggrann, äger analytisk förmåga och har klara arbetssrukturer i sitt arbete, tydliga mål och realistiska idéer om hur hon skall ta sig dit.

Elsie Britt Winberg, Bildlärare på Träsättraskolan (2007)
Österåker

(under bildlärarutbildningen på Konstfack)
Ami visade redan från första början ett stort intresse för våra elever. De går i en liten grupp beroende på sina neuropsykiatriska funktionshinder. Genom sitt inkännande och lugna sätt har hon nått eleverna. En av dem har närmast faktiskt motstånd mot allt som är kladdigt och som man kan bli smutsig av. Denna elev fick Ami att dreja en skål! En bedrift av henne!

Lärare i KÖV-grupp på Tråsättraskolan (2007)
Österåker

(under bildlärarutbildningen på Konstfack)